سفارش تبلیغ
صبا
خداوند متعال، هرگاه بنده ای را دوست بدارد، روزی اش را به اندازه قرار می دهد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
اندیشه
 
ناو آمر?کا??

انهدام ناو آمر?کا?? 50 ثان?ه طول م?کشد

?????

کم? اط?عات در مورد ناوها? امر?کا  :

بزرگتر?ن ناو هواپ?مابر دن?ا در سال 1960 به آب انداخته شد . ا?ن ناو هواپ?مابر ا?نترپرا?ز نام دارد

و هنوز مشغول خدمت است . ا?ن ناو 110000 تن وزن دارد .

- طول ?ک ناو هواپ?مابر گاه? تا 350 متر م? رسد .

- در داخل شکم هر ناو? به مانند ?ک شهر م? باشد .

- سرعت ا?ن ناوها حدود 65 ک?لومتر در ساعت م? باشد .

- قدرت موتور ناو ن?م?تز در حدود 260000 اسب بخار است .

- ناو هواپ?ما بر ن?م?تز آمر?کا 110000 تن وزن دارد .

- سوخت گ?ر? ?ک ناو هواپ?مابر حدود 3 سال زمان م? برد .

- موتور ا?ن غول ها? در?ا?? با راکتورها? اتم? کار م? کند .

- مساحت عرشه بزرگتر?ن ناو آمر?کا در حدود 2 هکتار م? باشد .

- در ناو هواپ?مابر ن?م?تز 6290 افسر خدمت م? کنند .

- ناوها ک?ً مردانه هستند و ه?چ زن? در آنجا وجود ندارد .

- ناو ا?نترپرا?ز ارتفاع? برابر ?ک ساختمان 20 طبقه را دارد .

- ا?ن ناوها پ?چ?ده تر?ن ماش?ن ساخته شده به دست بشر م? باشد .

- ناوها? هواپ?مابر م? توانند تا 15 سال بدون توقف به حرکت ادامه دهند .

- جد?دتر?ن ناو هواپ?مابر آمر?کا تا 270 فروند جنگنده را در خود جا? م? دهد .

- در ز?ر هر ناو مانند هر شهر دارا? خ?ابان و کوچه و آدرس پست? م? باشد .

- بعض? از افسران ممکن است خوابگاه خود را گم کنند و به دنبال آدرس آن بگردند .

- ناو ن?م?تز در حد شهر بزرگ? چون هامبورگ آلمان برق مصرف م? کند .

- بزرگتر?ن آشپزخانه دن?ا درون ناو ن?م?تز آمر?کا قرار دارد .

- در ا?ن آشپزخانه هر روز ب?ش از 13000 عدد تخم مرغ و حدود 4 تن است?ک مصرف م? شود .

- سردخانه ا?ن ناو جهت مصرف غذا? 2 ماه کل پرسنل ناو مواد غذا?? در خود ذخ?ره م? کند .

- ناو ن?م?تز دارا? ?ک ب?مارستان 55 تختخوابه م?باشد که جراح? ها? قلب و مغز را هم انجام م?

دهد .

- در ا?ن ناو اداره پست و روزنامه و سالن ب?ل?ارد و س?نما و استخر و کتابخانه و شبکه تلو?ز?ون?

وجود دارد .

- ب?شتر ا?ن افسران در طول خدمت خود در ناو هواپ?مابر همد?گر را نم? ب?نند و نم? شناسند .

- افسران هر بخش لباس مخصوص به خود با رنگ و?ژه همان قسمت را به تن دارند .

- ورود هر افسر به بخش د?گر ممنوع بوده و چنانچه تخلف کنند به سخت? مجازات و زندان? م?

شوند .

- دژبان ها? قسمت مخصوص راکتور اتم? و موشکها? اتم? اجازه شل?ک مستق?م به افراد غر?به را

دارند .

- افسران بخش ها? ز?ر?ن ممکن است تا ماه ها رنگ خورش?د و آسمان را به چشم نب?نند .

- افسران روزها? ?کشنبه به مغازه ها و فروشگاه ها م? روند و حقوق خود را خرج م? کنند .

- سخت تر?ن د?س?پل?ن و مقررات نظام? در ناوها? هواپ?مابر اجرا م? شود .

- بزرگتر?ن خطر? که ا?ن ناو ها را تهد?د م? کند حمله نظام? ن?ست و بلکه آتش سوز? داخل?

است .

- به دل?ل حمل هزاران تن مهمات و م?ل?ون ها ل?تر بنز?ن هواپ?ما همواره خطر آتش سوز? داخل?

وجود دارد .

- عرشه پرواز پرخطرتر?ن قسمت ناو م? باشد و با?تر?ن حقوق را افسران ا?ن قسمت در?افت م?

کنند .

- س?ستم پرتاب هواپ?ماها از رو? عرشه کاتاپولت نام دارد و با بخار آب کار م? کند . کاتاپولت سرعت

?ک جنگنده 20 تن? را در عرض 2 ثان?ه به 270 ک?لومتر در ساعت م? رساند .

- سراسر بدنه ناو با زره ا? از نوع? آل?اژ فو?د? پوش?ده شده و اجازه نفوذ اژدر را نمی‌دهد اما دربرابر حمله موشکی شدیدا آسیب پذیر است.

- اگر اژدر? در ناو نفوذ کند،بدلیل آتش سوزی وسیع کنترل ناو غیرقابل مهار میشود.

- که ?ک ناو به وس?له 2 رزم ناو و 3 ناوچه اسکورت م? شود.

- آمر?کا دارا? 13 ناو هواپ?مابر اتم? م? باشد و هر ناو سا?نه در حدود 1 م?ل?ارد د?ر هز?نه

نگهدار? دارد .

- شورو? در آن زمان فقط توانست ?ک ناو هواپ?مابر درست کند و نام آن کوزنتسوف م? باشد .

- طبق قوان?ن در?ا?? و ب?ن الملل? ناوها? هواپ?مابر جزو خاک همان کشور تلق? م? شوند

_  وزن زیاد ناو قدرت مانور آن راکم کرده وبه نقطه ضعف آن تبدیل میشود.

_ جمهوری اسلامی ایران درمانورپیامبر اعظمم 9نشان داد که در عرض یک دقیقه میتواند 5000موشک همزمان بطرف ناو از دریا،ساحل و آسمان شلیک کند که هرکدام بتنهایی میتواند مشکل عمده‌ای در ساختار ناو ایجاد کند و اصابت تنها5 موشک به ناو باعث آتش سوزی و نابودی ناو میگردد.


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط اندیشه 94/1/8:: 12:22 عصر     |     () نظر
درباره
صفحه‌های دیگر
لینک‌های روزانه
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
کانون فرهنگی شهدا
ساده دل تنها
پلاک آسمانی،دل نوشته شهدا،اهل بیت ،و ...
هم رنگــــ ِ خـــیـــآل
ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی
دکتر سعید روحانی
کودکان آسمانی
عشق مشعلدار
نگاهی نو به مشاوره
سارا احمدی
ماتاآخرایستاده ایم
چون میگذرد غمی نیست
رزمنده
مرام و معرفت
من.تو.خدا
بلوچستان
سربازی در مسیر
...عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
پیکو پیکس | منبع عکس
تبیان
دریایی از غم
ارواحنا فداک یا زینب
مشکات نور الله
گل یا پوچ؟2
اصلاحات
دل پر خاطره
دهکده کوچک ما
بسیج اساتید فیروزکوه
ندای حق (دکتر احمدی)
شعرورباعی ظهور (علی مظفر)
وب سایت شخصی یاسین گمرکی
آتیه سازان اهواز
یار درونی
ریحانه
خیارج سرای من است
ترنم (کلیج)
بسیج اساتید دماوند
بسیج اساتید ری
حجاب گوهر ناب
قلبی خسته ازتپیدن
دفاع مقدس
هادی عبداله
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور - واحد دررود
شهید آوینی
بسیج اساتید قرچک
بسیج اساتید پیام نور پرند
بسیج اساتید قدس
بسیج اساتید صباشهر
بسیج اساتید ورامین
بسیج اساتید پاکدشت
آریا زند
بسیج اساتید پرند
بسیج اساتید صفادشت
بسیج اساتید رودهن
بسیج اساتید ملارد
ورزش
مائده های آسمانی(تندپور)
کانون فرهنگی شهدا
فیروزکوه
دروازه پیشرفت (دکتر فرج پور)
روح الله عاشق
کنشلو
بسیج اساتید شهریار
بسیج اساتید رباط کریم
امانتدار امام
تو چی فکر می کنی
°°FoReVEr••
معماری
عاشقانه
افکارهای عجیب وغریب من
تنهایی.......
آرشیو یادداشت‌ها